Lựa chọn sản phẩm bảo hiểm sức khoẻ tốt nhất!

Search

Hotline 24/7: 0979 77 22 85

Tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Tôi đã tham gia được một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho bản thân tại Công ty bảo hiểm Hanwha life rồi, nhưng gần đây tôi được giới thiệu một sản phẩm bảo hiểm nhân thọ về Đầu tư của Công ty Manulife và tôi cũng khá thích sản phẩm này.

Mua bảo hiểm nhân thọ cho con

Mình vừa mua bảo hiểm nhân thọ cho con được 5 tuổi, nhưng còn 21 ngày có thể huỷ hợp đồng. Cũng tại bác nhà hàng xóm cũng mua cho con từ khi còn bé xong đến khi nó học cấp 3 rồi đại học chẳng phải lo lắng gì, ra trường lại có tiền để lo chạy việc nữa chứ.
Back to Top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng của bạn