Lựa chọn sản phẩm bảo hiểm sức khoẻ tốt nhất!

Search

Hotline 24/7: 0979 77 22 85

Bạn sẽ cần phải thanh toán trong thời hạn quy định. Chúng tôi có quyền hủy đơn đăng ký hoặc giao dịch mua của bạn nếu việc thanh toán không được thực hiện trong thời hạn đã nêu.

Trừ trường hợp phí bảo hiểm của bạn được công ty bảo hiểm sửa đổi, số tiền thanh toán được nêu tại trang thanh toán hoặc trong email xác nhận sẽ là số tiền cuối cùng và bao gồm tất cả các loại thuế và phí dịch vụ hiện hành.

Phương thức thanh toán bao gồm nhưng không giới hạn ở chuyển khoản ngân hàng và thẻ tín dụng. Đối với thanh toán bằng chuyển khoản, bạn có thể phải cung cấp biên lai chuyển khoản để làm bằng chứng thanh toán. Đối với các phương thức thanh toán khác như thẻ tín dụng, bạn phải tuân theo các quy trình do moigioibaohiem.vn và / hoặc các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán có liên quan yêu cầu.

Sau khi bạn thanh toán đầy đủ, chúng tôi sẽ gửi đơn đăng ký của bạn đến Nhà cung cấp và cấp mã sản phẩm theo hợp đồng, kèm theo:

  • Mã sản phẩm bảo hiểm của nhà cung cấp (nếu có)
  • Tên sản phẩm bảo hiểm đã mua
  • Tên khách hàng
  • Số điện thoại và địa chỉ email của khách hàng
  • Chi tiết về chính sách đã mua

Để mua (các Dịch vụ), bạn phải từ mười tám (18) tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực pháp lý để thực hiện giao dịch (hoặc được người giám hộ hợp pháp của bạn ủy quyền). Bạn phải sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ do bạn sở hữu, được cấp bằng tên của bạn và đảm bảo rằng có đủ tiền để trả chi phí giao dịch. Bất kỳ khoản phí nào phát sinh khi bạn chấp nhận một giao dịch dẫn đến việc vượt hạn mức tín dụng tài khoản của bạn không thuộc trách nhiệm của Moigioibaohiem.vn.

Bạn phải đảm bảo rằng các chi tiết bạn cung cấp cho chúng tôi là hoàn toàn chính xác. Moigioibaohiem.vn có quyền không chấp nhận một số thẻ tín dụng.

Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể yêu cầu thêm thông tin hoặc xác minh để xác thực và xác nhận giao dịch mua, như được mô tả chi tiết hơn trên Trang. Nếu bạn chọn không gửi thêm thông tin, việc mua hàng sẽ không được hoàn tất và sẽ bị hủy.

Back to Top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng của bạn