Lựa chọn sản phẩm bảo hiểm sức khoẻ tốt nhất!

Search

Hotline 24/7: 0979 77 22 85

Chúng ta là ai

Địa chỉ trang website của chúng tôi là: https://moigioibaohiem.vn.

Điều khoản bảo mật

Để cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ cần thu thập thông tin cá nhân có thể nhận biết bạn hoặc có thể liên kết đến bạn (dữ liệu cá nhân của bạn), chẳng hạn như tên, địa chỉ, email, ngày sinh của bạn. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cần thiết để tiến hành hoạt động kinh doanh, cải tiến sản phẩm, giúp chúng tôi quảng bá sản phẩm và ngăn chặn gian lận. Điều chúng tôi không và sẽ không bao giờ làm là bán thông tin cá nhân của bạn.

Xét thấy mối quan tâm ngày càng tăng về bảo mật dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư, chúng tôi tin rằng bạn nên được thông tin về những loại dữ liệu chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng chúng. Và bằng cách đăng ký và/ hoặc sử dụng các nền tảng của chúng tôi, cả thông qua trang web và/ hoặc ứng dụng của chúng tôi (các “Trang”), có nghĩa là bạn đã đọc và đồng ý với những gì được viết ở đây và/ hoặc Điều Khoản Sử dụng, và bạn đồng ý và chấp thuận cho chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật này và/ hoặc Điều khoản Sử dụng, vì vậy vui lòng dành một ít thời gian để xem qua các điều khoản, chính sách này.

Thông tin cá nhân cơ bản mà bạn đăng ký với chúng tôi: khi bạn sử dụng các Trang web, chúng tôi có thể yêu cầu bạn tạo một tài khoản. Dữ liệu cá nhân được thu thập cho mục đích này sẽ bao gồm, nhưng sẽ không giới hạn, tên, email, số điện thoại của bạn và thông tin xác thực người dùng và thông tin đăng nhập trên nền tảng Moigioibaohiem.vn.

Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi nhằm mục đích cung cấp báo giá, xử lý đơn đăng ký của bạn, quản lý hợp đồng (bao gồm cả khiếu nại), bao gồm:

  • Họ và tên
  • Địa chỉ email
  • Số điện thoại
  • Giới tính, tuổi
  • Địa chỉ bưu chính
  • Số hợp đồng bảo hiểm
  • Thông tin giao dịch

Tài khoản ngân hàng và các thông tin liên quan đến thanh toán khác: chúng tôi có thể cần thu thập và lưu trữ số tài khoản ngân hàng của bạn nhằm mục đích thanh toán tiền hoàn lại, thanh toán yêu cầu bồi thường (nếu chúng tôi được phép làm như vậy), xử lý thanh toán của bạn cho chúng tôi (nếu phương thức chuyển khoản ngân hang được sử dụng). Đối với các thông tin liên quan đến thanh toán khác (số thẻ, ví điện tử, v.v.), các thông tin này sẽ được nhà cung cấp dịch vụ cổng thanh toán của chúng tôi xử lý bằng các phương pháp xử lý / mã hóa thanh toán tiêu chuẩn. Chúng tôi không thu thập và lưu trữ số thẻ, chi tiết ví điện tử của bạn.

Tệp hình ảnh, âm thanh, video: chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và xử lý các bản ghi hình ảnh, âm thanh, video mà bạn gửi cho chúng tôi để hỗ trợ bạn nhận báo giá, điền đơn đăng ký, gửi yêu cầu, giải quyết các vấn đề của bạn khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, v.v. Chúng tôi cũng có thể thu thập và lưu trữ các cuộc gọi của bạn tới dịch vụ khách hàng của chúng tôi nhằm mục đích giải quyết các vấn đề phát sinh và nhằm mục đích đào tạo nội bộ.

Cách chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu của bạn

Đăng ký việc sử dụng và truy cập của bạn vào các Trang.

Chúng tôi thu thập lưu lượng truy cập một cách ẩn danh để giúp chúng tôi phân tích và cải thiện hiệu quả quảng cáo của chúng tôi.

Đăng ký và nhận báo giá bảo hiểm

Trong phạm vi Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cung cấp cho bạn tùy chọn đăng ký (tài khoản). Điều này là cần thiết để đưa ra các tính toán chi phí cho phạm vi bảo hiểm mong muốn và đề nghị giao kết hợp đồng bảo hiểm. Để thực hiện, chúng tôi yêu cầu tên, địa chỉ email và các thông tin khác về bạn và có liên quan đến rủi ro được bảo hiểm. Điều này là cần thiết để xác định khả năng được bảo hiểm và mức phí bảo hiểm phù hợp. Việc xử lý dữ liệu này là cần thiết trong từng trường hợp để ngăn ngừa gian lận, cung cấp báo giá mong muốn cho bạn để tính toán chi phí và để có thể gửi cho bạn một đề nghị thích hợp qua email, và nếu cần, cùng với việc cung cấp thông tin bổ sung về việc giao kết hợp đồng bảo hiểm. Do đó, việc xử lý đóng vai trò là sự chuẩn bị cho việc ký kết một hợp đồng bảo hiểm.

Xử lý đơn yêu cầu bảo hiểm

Nếu bạn muốn chấp nhận báo giá, bạn có tùy chọn ký kết hợp đồng bảo hiểm trực tiếp trực tuyến như được giải thích thêm trong quá trình đăng ký. Trong bối cảnh này, bạn có thể, sau khi nhận được đề nghị của chúng tôi, cũng có thể gửi chi tiết thanh toán của bạn cho mục đích thanh toán phí bảo hiểm đến hạn và chấp nhận đề nghị của chúng tôi trực tuyến và chúng tôi có thể yêu cầu số điện thoại của bạn để liên hệ với bạn nếu cần liên quan đến bảo hiểm của bạn chính sách. Sau khi kết thúc hợp đồng bảo hiểm, bạn sẽ có thể truy cập thêm thông tin về tài khoản của mình bất kỳ lúc nào. Sau đó, chúng tôi sẽ gửi cho bạn hợp đồng bảo hiểm qua email và qua bưu điện.

Quản lý hợp đồng bảo hiểm (bao gồm yêu cầu bồi thường)

Để truy cập vào tài khoản của bạn cũng như liên quan đến việc quản lý hợp đồng bảo hiểm của bạn, ví dụ: với mục đích lập hóa đơn hoặc xử lý các khiếu nại, chúng tôi có thể yêu cầu nhập lại dữ liệu đã được cung cấp trong quá trình đăng ký và / hoặc yêu cầu bảo hiểm . Hơn nữa, chúng tôi sẽ yêu cầu thêm thông tin cá nhân và bằng chứng hỗ trợ về khiếu nại của bạn để ngăn chặn các khiếu nại gian lận. Bạn có thể gửi chi tiết yêu cầu của mình thông qua ứng dụng hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ sau khi quá trình đăng ký bắt đầu

Nếu bạn đã bắt đầu nhập các chi tiết cần thiết cho việc báo giá yêu cầu bảo hiểm của mình, bao gồm cả địa chỉ email của bạn, nhưng chưa hoàn thành, chúng tôi có thể liên hệ với bạn để nhắc bạn hoàn thành đơn đăng ký của mình, miễn là bạn đã đồng ý nhận các bản tin cập nhật sản phẩm và ưu đãi từ chúng tôi.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Trang web của chúng tôi hoặc bằng cách gọi cho chúng tôi. Chúng tôi thu thập tất cả dữ liệu bạn cung cấp và lưu trữ trong thời gian cần thiết để xử lý yêu cầu của bạn. Các cuộc gọi có thể được ghi lại vì mục đích cải tiến chất lượng và đào tạo. Nếu cần, dữ liệu sẽ được lưu trữ lâu hơn sau khi hoàn thành xử lý vì lý do mục đích lữu trữ các bằng chứng.

Email quảng cáo

Nếu bạn đã đồng ý nhận các bản cập nhật sản phẩm và ưu đãi từ chúng tôi, chúng tôi sẽ lưu trữ địa chỉ email của bạn và có khả năng, các thông tin tài khoản của bạn dựa trên sự đồng ý của bạn, để có thể gửi cho bạn thông tin liên quan đến các dịch vụ, ưu đãi của chúng tôi. Bạn luôn có thể yêu cầu hủy đăng ký nhận các email không cần thiết khác từ chúng tôi.

Chúng tôi có thể sử dụng cookie để giúp chúng tôi tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo trực tyến và cho phép khách hàng của chúng tôi có trải nghiệm được cá nhân hóa hơn khi quay lại trang web của chúng tôi. Chúng tôi đang sử dụng các công cụ của bên thứ ba an toàn, đạt tiêu chuẩn để phân tích dữ liệu này. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin bạn gửi để gửi cho bạn nội dung có liên quan, các ưu đãi và thông báo được cá nhân hóa.

Phân tích, tiếp thị và quảng cáo bằng cookie và các công nghệ khác

Nếu bạn truy cập hoặc tương tác với các Trang của chúng tôi, chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của chúng tôi sẽ sử dụng cookie, pixel hoặc các công nghệ tương tự khác để cung cấp cho bạn trải nghiệm người dùng tốt hơn, nhanh hơn, được cá nhân hóa, an toàn hơn hoặc để hiển thị quảng cáo cho bạn (sử dụng các công cụ bảo mật, đạt quy chuẩn của bên thứ ba, chẳng hạn như Google Analytics, Google Tag Manager, Google AdWords, Tiktok Ads v.v.)

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin bạn gửi để gửi cho bạn nội dung phù hợp, các ưu đãi và thông báo được cá nhân hóa.

Chương trình giới thiệu:

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn lựa chọn tham gia chương trình giới thiệu bạn bè. Bạn sẽ nhận được một liên kết hoặc mã cá nhân mà bạn gửi đến người thân, bạn bè của mình. Chúng tôi sẽ thu thập thông tin những người đã sử dụng thành công liên kết/ mã của bạn và bất kỳ thông tin cần thiết nào khác để thực hiện chương trình giới thiệu bạn bè.

Phòng chống gian lận

Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi sẽ lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân được thu thập từ các bên quan tâm ngay cả khi không có hợp đồng bảo hiểm nào được ký kết. Điều này nhằm phát hiện và ngăn chặn gian lận, các nổ lực nhằm thực hiện hành vi gian lận và / hoặc các hoạt động có hại và / hoặc bất hợp pháp khác. Điều này nhằm duy trì lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc ngăn chặn gian lận và các hành vi bất hợp pháp và có hại.

Chi tiết liên hệ của chúng tôi cho các vấn đề liên quan đến bảo mật.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc khiếu nại về việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo chi tiết liên hệ được liệt kê bên dưới. Chúng tôi sẽ xử lý khiếu nại của bạn một cách bảo mật và liên hệ với bạn trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi nhận được khiếu nại của bạn để thảo luận về khiếu nại đó và vạch ra các lựa chọn để giải quyết khiếu nại của bạn.

Chi tiết liên hệ của chúng tôi về các vấn đề liên quan đến quyền riêng tư là lienhe@moigioibaohiem.vn

Back to Top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng của bạn