Lựa chọn sản phẩm bảo hiểm sức khoẻ tốt nhất!

Search

Hotline 24/7: 0979 77 22 85

Hiển thị 1–12 của 13 kết quả

Sắp xếp

Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ toàn cầu Dai-ichi Life

3,023,000
(5 Reviews)
 • Chi trả tiền nằm viện: Trả toàn bộ.
 • Chi trả tiền khám bệnh: 4.000.000đ/ lần.
 • Chi trả tiền phẫu thuật: 75.000.000đ/ lần.
3,023,000

Bảo hiểm sức khỏe Bảo Minh - An Sinh Thịnh Vượng

1,332,000
(0 Reviews)
 • Chi trả tiền nằm viện: 2.000.000đ/ ngày.
 • Chi trả tiền khám bệnh: 1.200.000đ/ lần.
 • Chi trả tiền phẫu thuật: 20.000.000đ/năm.
1,332,000

Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia

1,196,000
(2 Reviews)
 • Chi trả tiền nằm viện: 2.000.000đ/ ngày.
 • Chi trả tiền khám bệnh: 1.200.000đ/ lần.
 • Chi trả tiền phẫu thuật: 40.000.000đ/ năm.
1,196,000

Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt Tâm Bình

1,919,000
(2 Reviews)
 • Chi trả tiền nằm viện: 2.000.000đ/ ngày.
 • Chi trả tiền khám bệnh: 1.500.000đ/ lần.
 • Chi trả tiền phẫu thuật: 60.000.000đ/ năm.
1,919,000

Bảo hiểm sức khỏe BIC Tâm An - Bảo hiểm BIC

1,300,000
(0 Reviews)
 • Hỗ trợ chi phí nằm viện: 2.000.000đ/ ngày.
 • Hỗ trợ chi phí khám bệnh: 1.200.000đ/ lần.
 • Quyền lợi nha khoa: 45.000.000đ/ lần.
1,300,000

Bảo hiểm sức khoẻ Fubon Fine Care - Bảo hiểm sức khoẻ dành cho cá nhân

2,600,000
(0 Reviews)
 • Hỗ trợ chi phí nằm viện: 800.000đ/ ngày.
 • Hỗ trợ chi phí khám bệnh: 1.500.000đ/ lần.
 • Quyền lợi nha khoa: 800.000đ/ lần.
2,600,000

Bảo hiểm sức khỏe Liberty - Family Care

2,614,000
(0 Reviews)
 • Chi trả tiền nằm viện: Trả toàn bộ
 • Chi trả tiền khám bệnh: 2.000.000đ/lần
 • Chi trả tiền phẫu thuật: 50.000.000đ/năm.
2,614,000

Bảo hiểm sức khoẻ MIC Care - Bảo hiểm MIC

1,128,000
(3 Reviews)
 • Chi trả tiền nằm viện: 2.500.000đ/ ngày.
 • Chi trả tiền khám bệnh: 1.400.000đ/ lần.
 • Chi trả tiền phẫu thuật: 50.000.000đ/ năm.
1,128,000

Bảo hiểm sức khoẻ Ngũ Phúc Ưu Việt PVI - Bảo hiểm cho cá nhân

1,800,000
(0 Reviews)
 • Hỗ trợ chi phí nằm viện: 800.000đ/ ngày.
 • Hỗ trợ chi phí khám bệnh: 1.500.000đ/ lần.
 • Quyền lợi nha khoa: 800.000đ/ lần.
1,800,000

Bảo hiểm sức khỏe PTI - Phúc An Sinh

1,800,000
(0 Reviews)
 • Chi trả tiền nằm viện: 2.000.000đ/ ngày.
 • Chi trả tiền khám bệnh: 1.500.000đ/lần.
 • Chi trả tiền phẫu thuật: 60.000.000đ/năm.
1,800,000

Bảo hiểm sức khỏe PVI Care - Bảo hiểm PVI

1,504,375
(0 Reviews)
 • Chi trả tiền nằm viện: 2.500.000đ/ ngày
 • Chi trả tiền khám bệnh: 1.200.000đ/ lần.
 • Chi trả tiền phẫu thuật: 50.000.000đ/ lần.
1,504,375

Bảo hiểm sức khỏe VBI Care (Bảo hiểm Vietinbank)

1,432,000
(0 Reviews)
 • Chi trả tiền nằm viện: 2.500.000đ/ ngày
 • Chi trả tiền khám bệnh: 1.000.000đ/ lần
 • Chi trả tiền phẫu thuật: 50.000.000đ/ năm
1,432,000

Back to Top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng của bạn