Lựa chọn sản phẩm bảo hiểm sức khoẻ tốt nhất!

Search

Hotline 24/7: 0979 77 22 85

BẠN CẦN ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DƯỚI ĐÂY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB MOIGIOIBAOHIEM.VN.

Các Trang www.moigioibaohiem.vn hoặc moigioibaohiem.vn và các ứng dụng (các “Trang”) được sở hữu và quản lý bởi Công ty TNHH Dịch vụ Bảo hiểm Itmedia Việt Nam bao gồm các công ty con và công ty liên kết. Bằng cách truy cập và / hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Các Trang, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu, đồng thời đồng ý với Điều khoản sử dụng (“Điều khoản”) và các điều khoản và điều kiện khác liên quan đến Các Trang như được đề cập trong các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này, bạn không thể truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Trang. Các Điều khoản này tạo thành một thỏa thuận pháp lý ràng buộc giữa bạn với tư cách là người dùng cá nhân (“bạn” hoặc “người dùng”).

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể thay đổi, sửa đổi, thêm và bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ các Điều khoản này bất kỳ lúc nào khi điều này là cần thiết để tuân thủ bất kỳ luật hoặc quy định nào ràng buộc đối với chúng tôi hoặc để phản ánh sự thay đổi đối với thực tiễn hoạt động của chúng tôi, miễn là chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để thông báo đến bạn về những thay đổi trên Các Trang. Mỗi khi bạn sử dụng Các Trang, vui lòng kiểm tra các Điều khoản này để đảm bảo rằng bạn đã xem lại phiên bản hiện tại. Bằng cách tiếp tục sử dụng bất kỳ phần nào của Các Trang sau những thay đổi đối với các Điều khoản này, bạn chấp thuận và đồng ý với những thay đổi.

Nếu bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào khác của chúng tôi, thì việc sử dụng của bạn dựa trên việc hiểu và chấp nhận các điều khoản và điều kiện áp dụng cho riêng các dịch vụ đó (nếu có). Các điều khoản này sẽ được cung cấp đến bạn khi bạn sử dụng các dịch vụ khác đó.

PHẠM VI DỊCH VỤ

Thông qua các Trang, moigioibaohiem.vn cung cấp các nền tảng trực tuyến nơi bạn có thể tìm hiểu và so sánh các loại bảo hiểm khác nhau và các dịch vụ giá trị gia tăng khác. Người dùng có thể đăng ký và mua các gói bảo hiểm và các dịch vụ giá trị gia tăng khác do các công ty bảo hiểm, nhà khai thác, nhà cung cấp dịch vụ, nhà quảng bá và / hoặc bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào khác cung cấp trên Các Trang. Bằng cách đặt mua qua các Trang, bạn sẽ có thể đăng ký và mua các gói bảo hiểm và / hoặc các dịch vụ khác. Chúng tôi sẽ cung cấp xác nhận cho đơn đăng ký và mua hàng qua email (theo thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi) và qua nền tảng ứng dụng của chúng tôi.

Mặc dù chúng tôi cam kết cung cấp đến bạn thông tin dễ hiểu, đơn giản, súc tích và trải nghiệm người dùng tốt nhất, chúng tôi không đảm bảo rằng mọi thông tin đăng tải trên Trang của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn tới điều khoản, điều kiện, mô tả sản phẩm, v.v. là tuyệt đối chính xác. Những điều khoản, điều khoản, mô tả này nên được tham khảo trong hợp đồng bảo hiểm, quy tắc bảo hiểm của từng Nhà cung cấp. Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào giữa thông tin được cung cấp / có sẵn trên Các Trang với thông tin trong hợp đồng bảo hiểm, quy tắc bảo hiểm thì thông tin được cung cấp trong hợp đồng và quy tắc bảo hiểm sẽ được coi là cuối cùng và sẽ thay thế thông tin được cung cấp ở nơi khác.

Mặc dù bạn có thể đăng ký và mua bảo hiểm cũng như các dịch vụ giá trị gia tăng khác trên Các Trang của chúng tôi, nhưng chúng tôi không phải là nhà bảo hiểm hoặc nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp qua Các Trang của chúng tôi. Đơn đăng ký tham gia bảo hiểm của bạn sẽ chỉ được xem xét và chấp thuận bởi các công ty bảo hiểm. Việc chấp thuận đơn đăng ký của bạn phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tiết lộ trung thực câu trả lời của bạn cho các câu hỏi bạn được hỏi (về tài sản được bảo hiểm của bạn và / hoặc người được bảo hiểm). Nếu công ty bảo hiểm từ chối (các) đơn đăng ký của bạn, chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền mà bạn có thể đã thanh toán cho chúng tôi với chi tiết lý do của việc từ chối (các) từ các công ty bảo hiểm.

Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi có quyền không chấp nhận các đơn đăng ký của bạn (hoặc trong một số trường hợp nhất định hủy đơn mua hàng của bạn) theo quyết định của chúng tôi. Các lý do cho việc từ chối người dùng hoặc hủy xác nhận mua hàng có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở: vi phạm các Điều khoản này, các biện pháp trừng phạt kinh tế hoặc thương mại của các cơ quan toàn cầu hoặc của quốc gia, cấm vận, các quy định cấm, gian lận hoặc trộm cắp (hoặc dấu hiệu hoặc nghi ngờ gian lận hoặc trộm cắp), nghi ngờ hoạt động tội phạm, đặt hàng đáng ngờ, dịch vụ không có sẵn hoặc không còn được cung cấp bởi Nhà cung cấp, người dùng cung cấp thông tin không chính xác, sai sót hoặc gây hiểu nhầm, các vấn đề với liên lạc điện tử thẻ tín dụng, thông tin hoặc giao dịch, hành vi không phù hợp , đe dọa, lăng mạ, từ chối cung cấp thông tin, trở ngại thực tế, khó khăn hoặc sự cố liên lạc, lịch sử vi phạm các Điều khoản này hoặc bị các chính phủ hoặc tổ chức quốc tế đưa vào bất kỳ “danh sách đen” hoặc “danh sách theo dõi” nào. Bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể khóa hoặc xóa tài khoản của bất kỳ người dùng nào của Trang, tạm thời hoặc vĩnh viễn. Người dùng bị khóa/ xóa không được cố gắng sử dụng Các Trang dưới bất kỳ tên nào khác hoặc thông qua người dùng khác.

Báo giá hợp đồng bảo hiểm trên Trang của chúng tôi có thể được Nhà cung cấp (công ty bảo hiểm) sửa đổi thêm tùy thuộc vào các yếu tố khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở điều kiện thực tế của tài sản được bảo hiểm, tình trạng sức khỏe của người được bảo hiểm, lịch sử bồi thường, việc tái tục liên tục (hoặc không) của gói bảo hiểm đã mua. Mặc dù chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng chúng tôi sẽ đưa vào nhiều nhất có thể các yếu tố ảnh hưởng đến việc định giá hợp đồng bảo hiểm, nhưng chúng tôi không đảm bảo mức giá cuối cùng mà mức giá này sẽ do Nhà cung cấp (công ty bảo hiểm) quyết định. Bạn sẽ được thông báo về việc thay đổi giá khi Nhà cung cấp hoàn thành việc đánh giá và trước khi cấp giấy chứng nhận bảo hiểm / ký hợp đồng bảo hiểm. Nếu bạn không đồng ý với giá đã sửa đổi, bạn có thể hủy giao dịch mua của mình và chúng tôi sẽ hoàn lại cho bạn toàn bộ số tiền mà bạn có thể đã trả cho chúng tôi. Nếu bạn muốn tiếp tục mua hàng, bạn sẽ cần phải đồng ý (thanh toán) mức phí đã sửa đổi.

TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG

Để truy cập, sử dụng Dịch vụ, có thể bạn sẽ cần phải tạo một tài khoản với website moigioibaohiem.vn. Theo đó, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng thông tin bạn cung cấp cho moigioibaohiem.vn khi đăng ký (gọi chung là “Thông tin tài khoản” của bạn), là đúng, chính xác, cập nhật, đầy đủ; và bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi bất kỳ bằng chứng nhận diện nào mà chúng tôi có thể yêu cầu một cách hợp lý. Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ đảm bảo rằng Thông tin Tài khoản này được giữ chính xác và cập nhật mọi lúc.

Chỉ có bạn mới có thể sử dụng tài khoản của chính mình và bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn sẽ không ủy quyền cho bất kỳ bên nào khác sử dụng danh tính hoặc tài khoản của bạn vì bất kỳ lý do gì, trừ khi được moigioibaohiem.vn cho phép. Bạn không thể chỉ định hoặc chuyển tài khoản của mình cho bất kỳ bên nào khác.

Bạn phải duy trì sự bảo mật và bí mật của mật khẩu tài khoản của bạn và bất kỳ thông tin nhận diện nào mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Trong trường hợp tiết lộ mật khẩu của bạn, dưới bất kỳ hình thức nào dẫn đến việc sử dụng trái phép tài khoản hoặc danh tính của bạn, bạn đồng ý rằng Moigioibaohiem.vn được phép thực hiện bất kỳ hướng dẫn nào nhận được bằng tài khoản và mật khẩu của bạn và xem các hướng dẫn đó là đã được sự cho phép của bạn.Theo bất kỳ quyền nào bạn có thể có theo luật, bạn tuyên bố rằng Moigioibaohiem.vn không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng sai tài khoản của bạn.

Nếu bạn không còn quyền kiểm soát tài khoản của mình, bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi (ví dụ: tài khoản của bạn bị tấn công theo bất kỳ cách nào hoặc điện thoại của bạn bị đánh cắp) để chúng tôi có thể tạm thời chặn và / hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn. Xin lưu ý rằng bạn chịu trách nhiệm về việc sử dụng tài khoản của mình và có thể phải chịu trách nhiệm về tài khoản của mình ngay cả khi tài khoản của bạn bị người khác sử dụng sai.

Moigioibaohiem.vn có toàn quyền tạm thời chặn, xóa hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn theo quyết định riêng của chúng tôi và vì bất kỳ nguyên nhân nào miễn là điều này sẽ không ảnh hưởng đến nghĩa vụ của chúng tôi trong việc cung cấp bất kỳ Dịch vụ nào có đã được bạn mua trước thời điểm đó (trừ khi chúng tôi cũng hủy các Dịch vụ đó khi được các Điều khoản này cho phép). Các lý do chặn, xóa hoặc hủy kích hoạt tài khoản của bạn có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở:

QUYỀN RIÊNG TƯ

Moigioibaohiem.vn coi trọng và bảo vệ SỰ riêng tư của thông tin của bạn. Vui lòng xem CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ của chúng tôi, trong đó giải thích những thông tin mà Moigioibaohiem.vn có thể thu thập từ bạn trên các Trang của chúng tôi và cách chúng tôi sẽ sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn.

Bạn đồng ý và chấp thuận cho chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như được nêu trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ THƯƠNG HIỆU

Tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng, biểu tượng và tên miền trên các Trang này là tài sản của Moigioibaohiem.vn và những người khác nếu có.

Việc bạn sử dụng các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng, biểu tượng và tên miền được hiển thị trên các Trang hoặc bất kỳ nội dung nào khác trên các Trang, ngoại trừ được cung cấp ở đây, đều bị nghiêm cấm.

Hình ảnh hiển thị trên các Trang này là tài sản của, hoặc được sử dụng với sự cho phép của Moigioibaohiem.vn.

CHUYỂN NHƯỢNG

Moigioibaohiem.vn bảo lưu quyền, theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của mình, chuyển giao, chuyển nhượng, cấp phép phụ hoặc cam kết theo bất kỳ cách nào, bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của mình theo các Điều khoản này đối với công ty con, chi nhánh, người kế thừa hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào, mà không thông báo cho bạn hoặc nhận được sự đồng ý của bạn.

LIÊN KẾT, TRANG WEB, NỘI DUNG VÀ DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA

Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các các trang web, nhà quảng cáo, dịch vụ, ưu đãi đặc biệt của bên thứ ba hoặc các sự kiện hoặc hoạt động khác không do chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát. Chúng tôi không liên kết với các các trang web đó, không xác nhận chúng, không kiểm soát các các trang web đó và không chịu trách nhiệm và / hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ các trang web của bên thứ ba nào. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không và không thể kiểm duyệt hoặc chỉnh sửa nội dung của bất kỳ các trang web của bên thứ ba nào.

Nếu bạn truy cập bất kỳ các trang web, dịch vụ hoặc nội dung nào của bên thứ ba từ Dịch vụ của chúng tôi, bạn phải tự chịu các rủi ro. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn miễn trừ cho chúng tôi (và chủ sở hữu, nhân viên, đại lý, chi nhánh và / hoặc người cấp phép của chúng tôi) khỏi bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ các trang web, thông tin, tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba. Theo đó, chúng tôi khuyến khích bạn lưu ý khi bạn rời khỏi Ứng dụng và đọc các điều khoản và điều kiện cũng như chính sách bảo mật của mọi trang web mà bạn truy cập.

GIỚI HẠN VÀ LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “Nguyên trạng” và “Hiện có”. Bất kể những giới hạn được nêu dưới đây, phạm vi bảo hiểm và trách nhiệm của các nhà bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm của bạn chỉ được xác định bởi các điều khoản, điều kiện, loại trừ và giới hạn trong hợp đồng bảo hiểm của bạn và luật hiện hành.

CHẤM DỨT

Moigioibaohiem.vn có toàn quyền quyết định thay đổi, hoãn, ngừng hoặc dừng các Trang và / hoặc một phần của Các Trang, bao gồm bất kỳ Dịch vụ nào và / hoặc việc sử dụng các Trang, hoặc một phần của các Trang, bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước cho bạn.

Trong trường hợp chấm dứt, cả bạn và Moigioibaohiem.vn vẫn bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ trong Điều khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm, bồi thường, miễn truy cứu và giới hạn trách nhiệm pháp lý mà bạn đã đồng ý, liên quan đến bất kỳ Dịch vụ nào đã được cung cấp cho bạn nhưng chưa được cung cấp đầy đủ vào ngày chấm dứt.

Moigioibaohiem.vn sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt hoặc tạm ngừng quyền truy cập của bạn vào các Trang.

QUY ĐỊNH CHUNG

Chúng tôi có quyền ngừng hoặc sửa đổi bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ vào bất kỳ lúc nào. Các Điều khoản này, cùng với Chính sách Bảo mật và bất kỳ thông báo pháp lý nào khác được chúng tôi công bố về Dịch vụ, sẽ cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi liên quan đến Dịch vụ và sẽ thay thế tất cả các thỏa thuận trước đó, cho dù bằng văn bản hay bằng miệng, giữa bạn và Moigioibaohiem.vn liên quan đến Các dịch vụ.

Nếu bạn sử dụng các Trang cho hoặc thay mặt cho bên thứ ba (“Bên thứ ba”), chẳng hạn như thành viên gia đình, bạn phải chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót nào về tính chính xác của thông tin được cung cấp liên quan đến việc sử dụng đó. Ngoài ra, bạn phải thông báo cho Bên thứ ba về các Điều khoản này và tất cả các điều khoản và điều kiện hiện hành. Khi sử dụng các Trang cho hoặc thay mặt cho Bên thứ ba, bạn đồng ý bồi thường và giữ Moigioibaohiem.vn vô hại khỏi khỏi bất kỳ và tất cả các trách nhiệm pháp lý, tổn thất, thiệt hại, kiện tụng và khiếu nại bao gồm cả phí pháp lý, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc vi phạm những điều này Điều khoản hoặc sơ suất của bạn và / hoặc Bên thứ ba.

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào được xác định là không thể thi hành hoặc không hợp lệ, bởi bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào, thì điều khoản đó vẫn sẽ được thực thi ở mức tối đa mà luật hiện hành cho phép và việc xác định như vậy sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào khác. Điều khoản bị cắt bỏ sẽ được thay thế bằng một điều khoản gần với từ ngữ và ý định ban đầu nhất có thể.

Bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao các quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

BẤT KHẢ KHÁNG

Moigioibaohiem.vn sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ việc không thực hiện hoặc vi phạm các Điều khoản này, chẳng hạn như giao dịch thất bại, quyền truy cập bị hạn chế vào các Trang hoặc bất kỳ thiệt hại hoặc tổn hại nào cho người dùng do bất kỳ hành động hoặc điều kiện nào ngoài tầm kiểm soát hợp lý của bạn hoặc chúng tôi (“Sự kiện bất khả kháng”). Các Sự kiện Bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn ở thảm họa thiên nhiên (lũ lụt, động đất), dịch bệnh, bạo loạn, tuyên chiến, chiến tranh, hành động quân sự, hành động khủng bố, cấm vận, trừng phạt, thay đổi luật hoặc quy định, sét, bão / cuồng phong / lốc xoáy, đình công lao động, biểu tình, và các cuộc tấn công mạng.

Moigioibaohiem.vn sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào do bất kỳ bên nào gây ra cho bất kỳ bên nào vì Sự kiện Bất khả kháng.

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Thỏa thuận của bạn với Moigioibaohiem.vn trong các Điều khoản và Điều kiện này sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp Việt Nam.

Trong trường hợp bất kỳ tranh chấp nào giữa bạn và Moigioibaohiem.vn phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này (“Tranh chấp”), các Bên liên quan đồng ý nỗ lực hết sức để thảo luận các vấn đề nhằm thống nhất một giải pháp hòa giải Tranh chấp.

Trong trường hợp không đạt được giải quyết Tranh chấp hữu nghị trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày xảy ra Tranh chấp, Tranh chấp cuối cùng sẽ được giải quyết tại toàn án có thẩm quyền tại Việt Nam.

Back to Top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng của bạn