Chiến tranh xảy ra tôi có được chi trả quyền lợi?

Tôi tham gia bảo hiểm thời gian đáo hạn đến 85 tuổi. Thời gian quá dài, không biết việc gì sẽ xảy ra, ví dụ Trung quốc đánh Việt Nam chúng ta, chiến tranh loạn lạc, bạo động diễn ra. Tử vong hoặc tai nạn thì có đền bù cho tôi không? hay là công ty cũng rút về nước? Lúc đó tiền của người dân Việt Nam tham gia sẽ đi về đâu? Tôi được biết chính phủ cấp giấy phép cho nhà đầu tư nước ngoài chỉ có 50 năm.. sau đó thì sao?
Trần Huy Cường
Email: josephhuy…@gmail.com

Trả lời:

Cảm ơn anh Huy Cường, Quang Trung đã đặt câu hỏi tại website Moigioibaohiem.vn. Hiện tại ban tư vấn cũng đã nhận được một số câu hỏi liên quan đến vấn đề tương tự của anh.

Anh Cường, anh Trung kiểm tra lại quy tắc, điều khoản hợp đồng mà anh đã ký kết với công ty bảo hiểm. Tùy từng công ty bảo hiểm, tùy từng sản phẩm bảo hiểm, các công ty mới áp dụng quy tắc và điều khoản loại trừ nguyên nhân chiến tranh, bạo động, nội chiến.

Ở Việt Nam khác với các nước khác là có nền chính trị rất ổn định, hòa bình. Không chế độ đa đảng, nhiều đảng như các nước khác. Đây cũng là một tiêu chí để các công ty bảo hiểm nhân thọ đánh giá và đầu tư vào Việt Nam.

Ở mỗi bộ hợp đồng bảo hiểm sẽ có ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ,  anh Cường, anh Trung vui lòng xem lại bộ hợp đồng bảo hiểm của mình đã ký với công ty bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm không quy định thì anh hoàn toàn được chi trả quyền lợi.

Bất cứ một doanh nghiệp nước ngoài nào vào Việt Nam kinh doanh, đều được sự đồng ý và kiểm tra của Bộ tài chính từ Công ty mẹ tài nước ngoài. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm phá sản, hay làm ăn thua lỗ, hoặc về nước khi hết giấy phép đều phải hoàn thành nghĩa vụ với khách hàng.

THAM KHẢO:

Có một số hợp đồng bảo hiểm quy định về điều khoản loại trừ như sau:

Công ty không thanh toán bất kỳ quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc tàn tật do tai nạn nâng cao nào nếu trường hợp tử vong hoặc tình trạng thương tật của Người được Bảo hiểm trực tiếp hoặc gián tiếp được gây ra bởi các nguyên nhân sau:

– Tham gia chiến tranh hoặc các hành động gây chiến, bao gồm hành động xâm lược, các hành động của nước thù địch (cho dù có tuyên chiến hay không), nội chiến, khởi nghĩa, cách mạng, nổi loạn, đảo chính quân sự hoặc tiếm quyền;

– Phục vụ các lực lượng vũ trang trong thời gian có chiến tranh có tuyên chiến hay không tuyên chiến hoặc hoạt động chiến đấu, lập lại trật tự công cộng;

– Tham gia ẩu đả, đánh nhau hoặc chống cự việc bắt giữ;

Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Tất cả các trường đều bắt buộc.