Tôi muốn rút bảo tức tích luỹ

Tôi tham gia bảo hiểm nhân thọ cho con trai tôi. Năm nay được 4 năm, tôi muốn rút tiền lãi được không? Tôi đóng mức 7.600.000/ năm.

Đinh Thái Học
Email:thaihoc…@gmail.com

Trả lời:

Anh Thái Học thân mến!

Tiền lãi của anh theo thuật ngữ trong ngành bảo hiểm nhân thọ được gọi là Bảo Tức tích lũy.

Anh có mong muốn rút trước bảo tích tích lũy của hợp đồng bảo hiểm tham gia tại Prudential, theo quy định tại Prudential Việt Nam thì quy định rút trước bảo tức tích lũy như sau:

Sau ngày đáo niên thứ hai của hợp đồng, bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu rút trước một phần hay toàn bộ khoản bảo tức mà Prudential đã gộp vào hợp đồng bảo hiểm. Giá trị bảo tức được rút trước sẽ nhỏ hơn mệnh giá của bảo tức tích lũy được tính toán dựa trên giá trị hiện tại của bảo tức tích lũy, cũng như tùy thuộc vào thời điểm rút bảo tức. Khách hàng rút càng trễ thì giá trị bảo tức càng cao. (Nguồn: www.prudential.com.vn)

Như vậy nếu anh rút càng trễ thì giá trị sau này của anh càng cao, cho nên anh có thể cân nhắc về chuyện rút trước bảo tức tích lũy.

Anh có thể liên hệ với đường dây nóng tại Prudential để được hỗ trợ: 1900 54 54 98

Chúc anh mạnh khỏe, thành công!

Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Tất cả các trường đều bắt buộc.