Tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Tôi đã tham gia được một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho bản thân tại Công ty bảo hiểm Hanwha life rồi, nhưng gần đây tôi được giới thiệu một sản phẩm bảo hiểm nhân thọ về Đầu tư của Công ty Manulife và tôi cũng khá thích sản phẩm này.

Trong trường hợp một người được bảo hiểm bởi nhiều hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khác nhau, khi xảy ra rủi ro được bảo hiểm trong các hợp đồng đó thì có được hưởng quyền lợi theo tất cả các hợp đồng mà người đó được bảo hiểm hay không?

Vì tôi thấy có trường hợp người mua bảo hiểm với hai hoặc nhiều doanh nghiệp bảo hiểm, khi khách hàng xảy ra rủi ro, mỗi doanh nghiệp bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm bồi thường theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm đã thỏa thuận trên tổng số tiền bảo hiểm của tất cả các hợp đồng mà bên mua bảo hiểm đã tham gia với từng doanh nghiệp.

Xin cảm ơn website

Nguyễn Mạnh Duy, Cần Thơ (Email: duynguyen…@yahoo.com)

Trả lời:

Anh Duy thân mến!

Cũng có nhiều người cũng có thắc mắc như anh, trường hợp anh thắc mắc là “Bảo hiểm trùng”, và nó chỉ áp dụng cho Bên lĩnh vực Bảo hiểm Phi nhân thọ thuộc Hợp đồng bảo hiểm tài sản.

  • Hợp đồng bảo hiểm trùng là trường hợp bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm với hai doanh nghiệp bảo hiểm trở lên để bảo hiểm cho cùng một đối tượng, với cùng điều kiện và sự kiện bảo hiểm. (Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022)
  • Trong trường hợp các bên giao kết hợp đồng bảo hiểm trùng, khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, mỗi doanh nghiệp bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm bồi thường theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm đã thỏa thuận trên tổng số tiền bảo hiểm của tất cả các hợp đồng mà bên mua bảo hiểm đã giao kết. Tổng số tiền bồi thường của các doanh nghiệp bảo hiểm không vượt quá giá trị thiệt hại thực tế của tài sản.

Còn với các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, vì lí do không xác định được giá trị thiệt hại của con người nên nếu người được bảo hiểm được bảo hiểm bởi nhiều hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khác nhau và từ nhiều công ty khác nhau, khi xảy ra rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm đó, thì người đó có quyền được hưởng quyền lợi bảo hiểm theo tất cả các hợp đồng.

Chúc anh Duy mạnh khỏe, hạnh phúc!

Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Tất cả các trường đều bắt buộc.