TOT (Top of the Table) là danh hiệu gì trong ngành bảo hiểm?

Các thành viên Top of the Table (TOT) đều chứng tỏ là những người có kiến thức nghề nghiệp uyên thâm hiếm có, tư cách đạo đức nghề nghiệp và dịch vụ khách hàng tốt nhất trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và các hoạch định tài chính.

Để đạt danh hiệu TOT bảo hiểm, các tư vấn bảo hiểm phải đạt doanh thu về phí bảo hiểm, tiền hoa hồng hoặc thu nhập trong một năm, họ còn phải cam kết với các tiêu chuẩn đạo đức nghiêm ngặt.

Top of the Table - COT

Danh hiệu MDRT, COT, TOT được coi là một danh hiệu cao quý trong ngành bảo hiểm mà bất cứ tư vấn viên nào đều mong muốn đạt được.

Tiêu chí là thành viên MDRT, COT, TOT

MDRT có nhiều tư cách và cấp độ thành viên khác nhau là MDRT, COT, TOT. Cấp độ thành viên phụ thuộc vào doanh thu của từng tư vấn bảo hiểm trong năm đó đạt được, tính từ ngày 01/01 – 31/12 của năm đó. Doanh số để đạt được danh hiệu TOT thì tùy theo quy định của từng quốc gia và công ty quy định là bao nhiêu.

Chỉ tiêu TOT 2024 (Top of the Table)

Để đạt được danh hiệu TOT tư vấn viên cần đạt được doanh số cao gấp 6 lần MDRT để được nhận danh hiệu TOT (Top of The Table).

Tư cách thành viên TOT 2024 sẽ được xác định dựa trên các phương thức doanh thu sau:

Bảng doanh thu thành viên MDRT 2024, COT 2024, TOT 2024

Bảng doanh thu thành viên MDRT 2024, COT 2024, TOT 2024

  • Phương thức định mức Tiền hoa hồng và Phí bảo hiểm

Tối thiểu 2.164.879.800 VND tiền hoa hồng đủ điều kiện được thanh toán hoặc  4.329.759.600 VND tiền phí bảo hiểm đủ điều kiện được thanh toán. Ít nhất 180.406.650 VND tiền hoa hồng hoặc 360.813.300 VND tiền phí bảo hiểm (50% của yêu cầu để được tham gia MDRT) phải đến từ các sản phẩm được liệt kê trong danh mục Bảo hiểm rủi ro trước khi ứng viên có thể sử dụng bất kỳ khoản tín dụng nào từ các hợp đồng bảo hiểm được liệt kê trong danh mục Sản phẩm khác.

  • Phương thức định mức Thu nhập

Yêu cầu tổng thu nhập hàng năm đủ điều kiện tối thiểu là  3.749.482.200 VND. Ứng viên phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu là 180.406.650 VND đến từ hoạt động kinh doanh mới và 180.406.650 VND từ hoạt động kinh doanh Bảo hiểm rủi ro.

Tại Việt Nam, để xác định tư vấn bảo hiểm đạt danh hiệu Top of the Table (TOT) thì thường dựa trên phương thức định mức phí bảo hiểm, tức là doanh thu phí bảo hiểm ký mới trong năm tính từ 01/01/2024 – 31/12/2024 đạt được 4.329.759.600 VND phí bảo hiểm (gấp 6 lần MDRT).

Chỉ tiêu TOT 2025 (Top of the Table)

Bảng chỉ tiêu TOT 2025 dự kiến mà các tư vấn bảo hiểm cần đạt để được công nhận là TOT 2025, dự kiến sẽ cao hơn chỉ tiêu TOT 2024.

Bảng yêu cầu doanh thu doanh thu thành viên MDRT 2025, COT 2025, TOT 2025

Bảng yêu cầu doanh thu doanh thu thành viên MDRT 2025, COT 2025, TOT 2025

Tại Việt Nam, để xác định tư vấn bảo hiểm đạt danh hiệu TOT (Top of the Table) thì thường dựa trên phương thức định mức phí bảo hiểm, tức là doanh thu phí bảo hiểm ký mới trong năm,  gấp 6 lần phí bảo hiểm thành viên MDRT, tính từ 01/01 – 31/12, cụ thể:

  • Chỉ tiêu TOT 2024: Tư vấn viên bảo hiểm phải đạt được 4.329.759.600 VND phí bảo hiểm ký mới trong năm.
  • Chỉ tiêu TOT 2025: Tư vấn viên bảo hiểm phải đạt được 4.870.980.000 VND phí bảo hiểm ký mới trong năm.

Chúc bạn thành công với nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ và sớm đạt các danh hiệu TOT – Top of the Table nhé!

>> Xem thêm: MDRT là gì danh hiệu gì trong ngành bảo hiểm

>> Xem thêm: COT bảo hiểm là gì

Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Tất cả các trường đều bắt buộc.