MDRT là danh hiệu gì trong ngành bảo hiểm nhân thọ?

Giới thiệu Million Dollar Round Table (MDRT)

Million Dollar Round Table (MDRT) là Hội Nghị Bàn Tròn dành cho Đại lý Triệu Đô. Đây là Hiệp Hội Hàng Đầu Các Chuyên Gia Tài Chính, là một hiệp hội quốc tế, độc lập với trên 39.000 thành viên, hay dưới 1%, trong số những chuyên gia về dịch vụ bảo hiểm nhân thọ và dịch vụ tài chính thành công nhất đến từ 491 công ty tại 87 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các thành viên MDRT đều chứng tỏ là những người có kiến thức nghề nghiệp uyên thâm hiếm có, tư cách đạo đức nghề nghiệp và dịch vụ khách hàng tốt nhất trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và các hoạch định tài chính.

Để đạt danh hiệu MDRT, các tư vấn bảo hiểm phải đạt doanh thu về phí bảo hiểm, tiền hoa hồng hoặc thu nhập trong một năm, họ còn phải cam kết với các tiêu chuẩn đạo đức nghiêm ngặt.

Tiêu chí là thành viên MDRT

MDRT có nhiều tư cách và cấp độ thành viên khác nhau là MDRT, COT, TOT. Cấp độ thành viên phụ thuộc vào doanh thu của từng tư vấn bảo hiểm trong năm đó đạt được, tính từ ngày 01/01 – 31/12 của năm đó. Doanh số để đạt được danh hiệu MDRT thì tùy theo quy định của từng quốc gia và công ty quy định là bao nhiêu.

Million Dollar Round Table 2024 (MDRT 2024)

Tư cách thành viên MDRT 2024 sẽ được xác định dựa trên các phương thức doanh thu sau:

Phương thức định mức Hoa hồng

Yêu cầu tiền hoa hồng đủ điều kiện đã được thanh toán tối thiểu là 360.813.300 VND. Trong tổng số tiền này, tối thiểu 180.406.650 VND trong số tiền hoa hồng được chi trả (50% của số tiền yêu cầu) phải đến từ các sản phẩm được liệt kê trong danh mục Bảo hiểm rủi ro

Phương thức định mức Phí bảo hiểm

Yêu cầu tiền phí bảo hiểm đủ điều kiện đã được thanh toán tối thiểu là 721.626.600 VND. Trong tổng số tiền này, tối thiểu 360.813.300 VND  trong số tiền phí bảo hiểm được chi trả (50% của số tiền yêu cầu) phải đến từ các sản phẩm được liệt kê trong danh mục Bảo hiểm rủi ro.

Phương thức định mức Thu nhập đủ điều kiện

Yêu cầu tổng thu nhập hàng năm từ bán bảo hiểm và sản phẩm tài chính tối thiểu là 624.913.700 VND. Tối thiểu 180.406.650 VND phải là thu nhập từ hoạt động kinh doanh mới được tạo ra trong năm doanh thu. Hơn nữa, tối thiểu 180.406.650 VND phải bắt nguồn từ thu nhập liên quan đến các sản phẩm trong danh mục Bảo hiểm rủi ro. Có thể cùng một hoạt động kinh doanh, ví dụ như bán các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mới, có thể đáp ứng cả hai yêu cầu.

Bảng doanh thu để đạt được danh hiệu MDRT 2024 tại Việt Nam

Bảng doanh thu thành viên MDRT 2024, COT 2024, TOT 2024

Bảng yêu cầu doanh thu doanh thu thành viên MDRT 2024, COT 2024, TOT 2024

Tại Việt Nam, để xác định tư vấn bảo hiểm đạt danh hiệu MDRT thì thường dựa trên phương thức định mức phí bảo hiểm, tức là doanh thu phí bảo hiểm ký mới trong năm tính từ 01/01 – 31/12 đạt được 721.626.600 VND phí bảo hiểm.

Bảng doanh thu để đạt được danh hiệu MDRT 2025 tại Việt Nam

Bảng yêu cầu doanh thu doanh thu thành viên MDRT 2025, COT 2025, TOT 2025

Bảng yêu cầu doanh thu doanh thu thành viên MDRT 2025, COT 2025, TOT 2025

Tại Việt Nam, để xác định tư vấn bảo hiểm đạt danh hiệu MDRT thì thường dựa trên phương thức định mức phí bảo hiểm, tức là doanh thu phí bảo hiểm ký mới trong năm tính từ 01/01/2025 – 31/12/2025 đạt được 811.830.000 VND phí bảo hiểm.

Chúc bạn thành công với nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ và sớm đạt các danh hiệu MDRT, COT, TOT nhé!

Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Tất cả các trường đều bắt buộc.