VTV24 | Kỳ vọng về bảo hiểm: Tư vấn có tâm, khách hàng có tầm.

Để thị trường bảo hiểm tại Việt Nam thực sự phát huy và phát triển đúng vai trò của nó thì những người tư vấn viên phải thực sự có những kỹ năng tốt, có cái tâm làm nghề, không vì lợi nhuận mà “lừa” khách hàng. Về phía khách hàng, họ cũng cần gạt bỏ đi những cả tin, cả nể nâng tầm hiểu biết của mình về loại bảo hiểm mình sẽ định mua.

Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Tất cả các trường đều bắt buộc.