Ngày hạnh phúc của con

Khi cha già đi, cha chẳng mong điều gì. Chỉ mong con đủ vững vàng trước cuộc đời sóng gió…”
Có bao nhiêu người hiểu được lòng hi sinh của cha mẹ mình?
Xem mà không cầm được nước mắt…

Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Tất cả các trường đều bắt buộc.