Lựa chọn sản phẩm bảo hiểm sức khoẻ tốt nhất!

Search

Hotline 24/7: 0979 77 22 85

Hiển thị tất cả 5 kết quả

Sắp xếp

Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ toàn cầu Dai-ichi Life

3,023,000
(5 Reviews)
 • Chi trả tiền nằm viện: Trả toàn bộ.
 • Chi trả tiền khám bệnh: 4.000.000đ/ lần.
 • Chi trả tiền phẫu thuật: 75.000.000đ/ lần.
3,023,000

Bảo hiểm sức khoẻ Dai-ichi Life - Gói dành cho bố mẹ

4,600,000
(0 Reviews)
 • Hỗ trợ chi phí nằm viện: 6.000.000đ/ ngày.
 • Hỗ trợ chi phí khám bệnh:4.000.000đ/ lần.
 • Quyền lợi nha khoa: 4.000.000/ lần.
4,600,000

Bảo hiểm sức khoẻ Dai-ichi Life - Gói dành cho gia đình

2,100,000
(0 Reviews)
 • Hỗ trợ chi phí nằm viện: 800.000đ/ ngày.
 • Hỗ trợ chi phí khám bệnh: 1.500.000đ/ lần.
 • Quyền lợi nha khoa: 800.000đ/ lần.
2,100,000

Bảo hiểm sức khoẻ Dai-ichi Life - Gói dành cho mẹ và con

4,200,000
(0 Reviews)
 • Hỗ trợ chi phí nằm viện: 800.000đ/ ngày.
 • Hỗ trợ chi phí khám bệnh: 1.500.000đ/ lần.
 • Quyền lợi nha khoa: 800.000đ/ lần.
4,200,000

Bảo hiểm sức khoẻ Dai-ichi Life - Gói dành cho trẻ em

3,400,000
(0 Reviews)
 • Hỗ trợ chi phí nằm viện: 800.000đ/ ngày.
 • Hỗ trợ chi phí khám bệnh: 1.500.000đ/ lần.
 • Quyền lợi nha khoa: 800.000đ/ lần.
3,400,000

Back to Top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng của bạn