Lựa chọn sản phẩm bảo hiểm sức khoẻ tốt nhất!

Search

Hotline 24/7: 0979 77 22 85

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Sắp xếp

Bảo hiểm sức khoẻ

2,500,000
(0 Reviews)
  • Chi trả tiền nằm viện: 5.000.000đ/ ngày.
  • Chi trả tiền khám bệnh:4.000.000đ/ lần
  • Quyền lợi nha khoa: 2.000.000đ/ lần
2,500,000

Bảo hiểm sức khỏe VBI Care - Dành cho trẻ em

1,500,000
(0 Reviews)
  • Hỗ trợ chi phí nằm viện: 2.500.000đ/ ngày.
  • Hỗ trợ chi phí khám bệnh:3.000.000đ/ lần.
  • Quyền lợi nha khoa: 1.500.000đ/ lần.
1,500,000

Back to Top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng của bạn