Người thừa kế trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Khi người được bảo hiểm bị tử vong, mà trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ không ghi tên người thụ hưởng hợp đồng bảo hiểm được chỉ định, thì tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm sẽ xử lý như thế nào? và trả cho ai? Ai là người thừa kế trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ?

Trả lời:

Theo quy định của Bộ Luật dân sự:

Theo khoản 2 điều 82, Bộ Luật dân sự: “Quan hệ tài sản của người bị Tòa án tuyên bố là đã chết được giải quyết như đối với người đã chết; tài sản của người đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế”.
Như vậy, nếu người thụ hưởng chết trước người được bảo hiểm, thì hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sẽ giải quyết thừa kế theo pháp luật quy định.

Theo Ðiều 676. Người thừa kế theo pháp luật, Bộ luật dân sự:

  1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

  1. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.
  2. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Chúc bạn thành công, mạnh khỏe!

Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Tất cả các trường đều bắt buộc.