MDRT, COT, TOT là danh hiệu gì trong ngành bảo hiểm?

Đôi điều về Million Dollar Round Table (MDRT)

Hội Nghị Bàn Tròn dành cho Đại lý Triệu Đô (MDRT), Hiệp Hội Hàng Đầu Các Chuyên Gia Tài Chính, là một hiệp hội quốc tế, độc lập với trên 39.000 thành viên, hay dưới 1%, trong số những chuyên gia về dịch vụ bảo hiểm nhân thọ và dịch vụ tài chính thành công nhất đến từ 491 công ty tại 87 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các thành viên MDRT đều chứng tỏ là những người có kiến thức nghề nghiệp uyên thâm hiếm có, tư cách đạo đức nghề nghiệp và dịch vụ khách hàng tốt nhất trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và các hoạch định tài chính.

Tại Việt Nam để đạt danh hiệu MDRT, tư vấn bảo hiểm phải đạt doanh thu phí cá nhân khoảng 700.000.000 VND/ 1 năm và được tham dự hội nghị MDRT thế giới hàng năm. (Doanh số thì tùy theo quy định của từng quốc gia và công ty quy định)

Hiện tại ở Việt Nam có khoảng 2000 MDRT đến từ các công ty bảo hiểm nhân thọ.
– COT (Court of Table): là danh hiệu cao hơn MDRT, doanh số để đạt COT cao gấp 3 lần MDRT.
– TOT (Top Of The Table): Cao hơn COT, doanh số phải đạt gấp 6 lần MDRT.

Chúc bạn thành công với nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ và sớm đạt các danh hiệu trên!

Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Tất cả các trường đều bắt buộc.