Tôi không muốn tham gia bảo hiểm nữa.

17/01/2018 | Admin | 0 chat

Tôi tham gia bảo hiểm của Prudential (Phú đăng khoa thành tài) được 1 năm với số tiền là 20.771.000 đồng, nhưng do điều kiện khó khăn tôi không muốn tham gia nữa có được hoàn lại tiền không và được hoàn lại bao...

Tôi 27 tuổi, muốn mua bảo hiểm cho bản thân!

14/01/2018 | Admin | 0 chat

Tôi nay 27 tuổi con độc thân nay tôi muốn mua BHNT thì nên mua gói sản phẩm nào thì phù hợp và tiện lợi sau khi lập gia đình nữa.

Tìm hiểu tham gia sản phẩm Liên kết đầu tư

14/01/2018 | Admin | 0 chat

Tôi tham gia một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ từ năm 2002 tại công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife đến đầu tháng 11/2012 đã đáo hạn hợp đồng.

Thủ tục hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

11/01/2018 | Admin | 0 chat

Tôi đã tham gia bảo hiểm Prévoir từ năm 2011 nay muốn giải ước hợp đồng thì phải làm những thủ tục gì và thời gian giải ước hợp đồng là bao lâu?

Thủ tục hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm

11/01/2018 | Admin | 0 chat

Tôi tham gia gói BHNT Dai-iChi Life cho con tôi sinh năm 2008. Với gói 6 triệu đồng/năm, thời gian tham gia là 12 năm, bắt đầu từ tháng 5/2013. Đến nay được 12 tháng vì điều kiện kinh tế của gia đình tôi không có và mãi...